Priser
Priser
Tidligere
Næste

Priser

Som registreret Akupunktør har  jeg et ydernummer hos Sygeforsikringen Danmark, det vil sige, hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark, ydes der tilskud til de akupunkturbehandlinger, som du får hos mig.

Ligeledes er der samarbejde med Danica sundhedsforsikring, PenSam og Skandia.